رفتن به بالا
  • شنبه - ۲۸ تیر ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۵
  • کد خبر : ۷۳۱
  • چاپ خبر : الكترودهاي الكترونستگموگراف

الكترودهاي الكترونستگموگراف

Electronystagmographic Electrodes الكترودهاي الكترونستگموگراف الكترودهاي نيستگموگراف، رساناهاي الكتريكي هستند كه  بالا و پايين حدقه چشم گذاشته مي شوند و سيگنالهاي الكتريكي ناشي از حركتهاي سريع چشم به سمت افق و كناره ها را منتقل مي كند

Electronystagmographic Electrodes
الكترودهاي الكترونستگموگراف
الكترودهاي نيستگموگراف، رساناهاي الكتريكي هستند كه  بالا و پايين حدقه چشم گذاشته مي شوند و سيگنالهاي الكتريكي ناشي از حركتهاي سريع چشم به سمت افق و كناره ها را منتقل مي كند

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه