رفتن به بالا
  • پنج شنبه - ۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۸
  • کد خبر : ۱۴۲۰
  • چاپ خبر : اهداف ارزیابی عملکرد

اهداف ارزیابی عملکرد

اهداف ارزیابی عملکرد کاربردهای منظور شده برای ارزیابی عملکرد در بیشتر سازمانها عبارتند از: برنامه ریزی برای نیروی انسانی کارمندیابی و انتخاب تعیین روایی آزمونهای استخدامی تشخیص نیازهای آموزشی و سعی در رفع آنها تعیین مسیر شغلی تعیین معیار برای پرداخت پاداشهای مادی شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان پیشبرد ارتباط موثر ازطریق بهسازی عملکرد تصمیم گیری […]

اهداف ارزیابی عملکرد
1511248_746134355415315_1002420893_n
کاربردهای منظور شده برای ارزیابی عملکرد در بیشتر سازمانها عبارتند از:
برنامه ریزی برای نیروی انسانی
کارمندیابی و انتخاب
تعیین روایی آزمونهای استخدامی
تشخیص نیازهای آموزشی و سعی در رفع آنها
تعیین مسیر شغلی
تعیین معیار برای پرداخت پاداشهای مادی
شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان
پیشبرد ارتباط موثر ازطریق بهسازی عملکرد
تصمیم گیری درمورد تشویق، ترفیع، انتقال و تنزیل کارکنان

علی رغم وجود عوامل و اهداف متنوع در بیشتر سازمانها مدیران از ارزیابی عملکرد مستقیماً در پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان استفاده می کنند که همین مسئله باعث مقاومتهای زیادی از سوی کارکنان در داخل سازمانها شده است. و مدیران را وادار کرده است که همیشه از ارزیابی عملکرد یک سری نگرانیهایی داشته باشند

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه