رفتن به بالا
  • پنج شنبه - ۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۶:۰۵
  • کد خبر : ۱۱۸۹
  • چاپ خبر : دستگاه ايكس راي درون دهاني

دستگاه ايكس راي درون دهاني

سيستم اشعه ايكس با منبع درون دهاني يك وسيله تواني الكتريكي است  كه اشعه ايكس توليد مي كند و به منظور آزمون راديوگرافي دندان و تشخيص بيماريهاي دندانها ، فك و ساختارهاي دهاني مي باشد. منبع اشعه ايكس ( تيوب ) در داخل دهان قرار داده مي شود. اين نوع از وسيله ممكن است پشتيبانهاي […]

سيستم اشعه ايكس با منبع درون دهاني يك وسيله تواني الكتريكي است  كه اشعه ايكس توليد مي كند و به منظور آزمون راديوگرافي دندان و تشخيص بيماريهاي دندانها ، فك و ساختارهاي دهاني مي باشد. منبع اشعه ايكس ( تيوب ) در داخل دهان قرار داده مي شود. اين نوع از وسيله ممكن است پشتيبانهاي بيمار و تجهيزات و قسمتهاي اجزا را داشته باشد.

Intraoral X-Ray Unit
An intraoral source x-ray system is an electrically powered device that produces x-rays and is intended for dental radiographic examination and diagnosis of diseases of the teeth, jaw, and oral structures. The x-ray source (a tube) is located inside the mouth. This generic type of device may include patient and equipment supports and component parts.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه