رفتن به بالا
  • چهارشنبه - ۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۵
  • کد خبر : ۹۶۱
  • چاپ خبر : Endodontic Root Canal Plugger

Endodontic Root Canal Plugger

چگالنده هاي آمالگام كه اغلب پلاگر ناميده مي شوند براي متراكم كردن و فشردن مواد پر كننده آمالگام در آماده سازي حفره استفاده مي شوند. آنها يك انتهاي كاري چكش مانند دارند كه براي فشردن آمالگام نرم بدون فرو رفتن در آن بقدر كافي بزرگ مي باشند. چگالنده ها مي توانند به صورت يك انتهايي […]

چگالنده هاي آمالگام كه اغلب پلاگر ناميده مي شوند براي متراكم كردن و فشردن مواد پر كننده آمالگام در آماده سازي حفره استفاده مي شوند. آنها يك انتهاي كاري چكش مانند دارند كه براي فشردن آمالگام نرم بدون فرو رفتن در آن بقدر كافي بزرگ مي باشند. چگالنده ها مي توانند به صورت يك انتهايي يا دو انتهايي طراحي شوند. انتهاهاي كاري ممكن است صاف يا دندانه دار باشند.

Amalgam condensers, often called pluggers, are instruments used to condense or pack the amalgam filling materials into the cavity preparation. They have a hammer-like working end that is large enough to compress the soft amalgam without sinking into it. Condensers can be single- and double-ended designs. The working ends may be smooth or serrated.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه