رفتن به بالا

  • تئوری سوسک در توسعه شخصی

    ✅تئوری سوسک در توسعه شخصی ✅پاسخ بجای واکنش متن زیر داستان بسیار جالبی را در حوزه توسعه شخصی روایت می‌کند.  اگرچه این داستان به یکی از سخنرانی‌های سوندار پیچای (Sundar Pichai) مدیرعامل فعلی شرکت گوگل (Google) نسبت داده می‌شود، اما در واقع او هیچ‌گاه این سخنرانی را نکرده است.  منشاء این داستان نامعلوم است، اما مفهوم بسیار آشنایی را روایت می‌کند و از آنجا که داستان ...