رفتن به بالا

  • کاست در رادیولوژی

    کاست در رادیولوژی: محفظه ای برای نگهداری فیلمهای حساس به نور می باشد. وظیفه کاست عبارت است از: ۱) نگهداری از صفحات تشدید کننده و محافظت آنها در برابر آسیب. ۲) جلوگیری از ورود نور به کاست و مه آلوده کردن فیلم. ۳) ایجاد تماس کامل و یکنواخت بین فیلم و صفحات تشدید کننده. ۴) جلوگیری از آلوده شدن و نشستن گرد و غبار برروی صفحات تشدید کننده. ساختمان کاست کاست از یک قسمت قدامی ( ...