رفتن به بالا

  • کالیبراسیون چیست calibracion

    کالیبراسیون چیست ؟ کالیبراسیون عبارتست از مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظیم دستگاه در مقایسه با استانداردهای مربوطه. کالیبراسیون می تواند در بسیاری از فرآیندهای بیمارستانی نقش عمده ای ایفا کند و ابعاد مختلف مرتبط با تجهیزات پزشکی از جمله تعمیرات ، نظارت و بازرسی را متحول سازد. مهمترین اهداف ...
  • کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

    مقدار اندازه گیری شده و مقدار نشاند داده شده و استانداردهای برخی از تجهیزات پس از مدتی کار کردن تغییر می کند که برای جبران این تغییرات طی دوره های مشخص از دستگاه تست کالیبراسیون گرفته می شود و اگر کالیبراسیون آن با مقدار استاندارد مقایرت داشته باشد به واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان اطلاع می دهند تا قبل از استفاده مجدد از دستگاه آن را کالیبره کنند. استفاده از تجهیزاتی که ...