رفتن به بالا

  • CT اسکن چیست

    CT اسکن چیست؟ CT یا CAT اسکن عبارتی است که برای توضیح یک آزمون با اشعه X استفاده می شود و به عنوان توموگرافی کامپیوتری یا برش نگاری کامپیوتری نامیده می شود. CT اسکنر به شکل یک ماشین گرد است که از تکنولوژی اشعه X پیشرفته برای گرفتن تصاویر مقطعی متقاطع از بدن استفاده می کند که به هر مقطع Slice می گویند. CT می تواند داخل مغز یا سایر قسمتهای بدن و ناحیه داخلی اعضایی که در آزمونهای ...